Goede doelen

De nieuwe editie van de Castle Rally wordt een culinair autofestijn dat uniek is in de regio. Naast het plezier, ondersteunen de deelnemers en onze partners ook een tweetal goede doelen.

De opbrengst van 2024 gaat naar twee lokale doelen die jeugd, samenzijn, plezier en cultuur met elkaar verbinden.

SPEELTUIN DE SPEULDRIES

Sinds 1956 beschikt de wijk St. Jozefparochie in Deurne over een unieke speeltuin: De Speuldries. Deze speeltuin heeft een duidelijke doelstelling: “Het creëren van een veilige speelgelegenheid voor alle kinderen tot 13 jaar”. Dankzij de inzet van vele vrijwilligers is het mogelijk de toegang gratis te houden.

Onlangs heeft de stichting te maken gehad met een enorme tegenslag. Met de opbrengst van deze Castle Rally krijgen ze een verdiende steun in de rug.

Meer informatie: https://www.speeltuindespeuldries.nl/

FILMTALENTPRIJS BRABANT

De Film Talent Award Brabant (FTAB) is een initiatief van Stichting Het Witte Doek en is een programmaonderdeel van het jaarlijkse festival Nacht van het Witte Doek dat in 2024 voor de 33e keer gehouden wordt. In 2024 vindt de FTAB voor de derde keer plaats in Cultuurcentrum Deurne. Het doel van de Film Talent Award Brabant is om jonge mensen te stimuleren in hun filmambities en -ontwikkeling. Eén van de voorwaarden om aan de FTAB mee te kunnen doen is een aantoonbare band met Brabant.

Met deze opbrengst van de Castle Rally ondersteunen we de Stichting Het Witte Doek om deze talenten te stimuleren en een podium te geven.

Meer informatie: https://www.nachtvanhetwittedoek.nl/filmtalentprijs-brabant/

Organisatie

Castle Rally

info@castlerallydeurne.nl

Organisatie

Stichting Goede Doelen Lionsclub Deurne

KvK-nummer: 172 08 140

deurne@lions.nl